Träffstugan

Hyresavtal, SOK Träffs klubbstuga


Priser vid uthyrningen

Mindre än 4 timmar 300 kronor

4–8 timmar 500 kronor

Dygn 700 kronor

Läger upp till 20 personer 2000 kronor per dygn

Vid fler deltagare kontakta styrelsen


Detta gäller när man hyr stugan:

  • En myndig person ska vara hyresansvarig. Lokalen får inte överlåtas till någon annan och den hyresansvarige ska närvara vid hyrestillfället.

  • Nyckeln hämtas och återlämnas hos uthyraren, Annelie Elwing, efter överenskommelse.

  • I och med att man mottaget nyckeln har man godkänt hyresavtalet.

  • Efter användning ska klubbstugan återställas och städas både inne och utanför. Städutrustning finns i skrubben till höger om huvudingången.

  • Om städningen inte godkänns får städningen göras om alternativt faktureras den hyresansvarige.

  • Eventuell skadegörelse på inventarier och klubbstuga ska meddelas till uthyraren och avgift faktureras den hyresansvarige.


Vid frågor kontakta stugfogden

Anneli Elwing 0739 495 574

annelie.elwing@gmail.com
Välkommen till Träffstugan!