Vår verksamhet

Skidsektionen bedriver ungdomsträning uppdelad i två åldergrupper, 9-13 år samt 14-18 år. Under vinterhalvåret håller vi oftast till vid Träffstugan och tränar skidåkning på snö i vårt elljusspår och teknikbana, under höstperioden består försäsongsträningen till största del av träning på rullskidor.