Vår verksamhet

SOK Träff Kanot

Vi bedriver vår verksamhet på Orkestervägen vid gamla folkparken i Karlsborg där vi har kanotförrådet i det gamla kruthuset (Den centrala röda byggnaden)

Verksamheten har idag två inriktningar:
Den ena är kanotträning för barn och ungdomar, i nuläget på motionsnivå.
Den andra inriktningen är att erbjuda klubbens vuxna medlemmar möjligheter att på egen hand låna och använda kanoterna för träning och rekreation. (200kr/år utöver ordinarie medlemskap, Prata med Jimmy eller Johan om detaljerna)

2024 börjar träningen med en uppstart tillika provapåkväll tisdag v 25 (18/6) kl 18.00-19.40. Därefter fortsätter träningarna på tisdagskvällarna intill vattentemperatur och väder sätter stopp under hösten. 

Förkunskapskrav: Född 2014 och tidigare. Simkunnig (200m).


Träningen och verksamheten bygger i grunden på Kajakgrenarna vi ser på OS med distanserna 200-5000m. Vi har valt att lägga nivån på motion där vi bygger en bas runt kanotvett samt en sund fritidssysselsättning. För den som vill finns det alla möjligheter att  ta verksamheten till tävlingsnivå. Vi har en bra kanotflotta så det finns goda möjligheter att ta verksamheten ett steg till. Dessutom hyr vi Moliden om vintrarna för att bereda fortsatt träning när bottensjön är isbelagd.

Kontaktpersoner och tränare är:
Johan Beckne. Mobil:070-3183511  Mail: johan.beckne@hotmail.com

Jimmy Ågesjö. Mobil: 0738-501241. Mail: jimmy.agesjo@hotmail.com